Algemene voorwaarden

Beloem

A. De definities
In de algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Beloem: eenmanszaak Beloem, gevestigd te Udensweg 2, 5405 PA in Uden. Beloem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 83327894.
 2. Zijden bloemen: boeketten van luxe stoffen en materialen waarbij de echtheid en kwaliteit op nummer 1 staan.
 3. Klant: de persoon waaraan Beloem producten (bloemen en vazen) verhuurt. Zowel de persoon in zakelijke als particuliere vorm, alsmede de vestiging.
 4. Eigendommen van Beloem: de vazen, boeketten, verpakkingen zijn ten alle tijden eigendom van Beloem.
 5. Wissel: een boeket en vaas kunnen worden gewisseld tegen een prijs van €14,99 incl. BTW per keer.
 6. Abonnement: een overeenkomst van onbepaalde tijd tussen Beloem en de klant voor het huren van boeketten en vazen.
 7. Overeenkomst: de door een klant geaccepteerde betaling voor producten van Beloem. Gebaseerd op iedere bestelling die wordt geplaatst bij Beloem.
 8. ID-check: bij de overhandiging van de bloemen en vazen wordt er een ID-check gedaan door Beloem. De ID kaart wordt gecontroleerd zodat Beloem de producten alleen verstrekt aan de door de klant opgegeven persoon (huurder).

  B. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Beloem en eigendommen van Beloem.

  C. Totstandkoming overeenkomst
  1. De Overeenkomst tussen Beloem en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van Beloem.nl. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.
  2. Beloem heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële klant te weigeren.

  D. De duur van de algemene voorwaarden en ingang van de algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht bij het afronden van een bestelling bij Beloem. Dit geldt op de website, als in de winkel, als op locatie bij de klant. De algemene voorwaarden eindigt als de eigendommen van Beloem geretourneerd zijn aan Beloem en er een ontvangstbevestiging naar de klant is verstuurd.
  2. De duur van de overeenkomst is minimaal één maand
  3. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door de klant, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

  E. Rechten en plichten Beloem
  1. Beloem spant zich in om de producten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de producten te allen tijde beschikbaar zijn
  2. Beloem spant zich in om de producten tijdig te kunnen leveren / op voorraad te hebben.

  F. Bezorgen / afhalen van product

  1. De bestellingen bij Beloem kunnen worden afgehaald en gewisseld bij de bloemen kas, gevestigd op Udenseweg 2 te Uden.
  2. De bestellingen kunnen tegen een meerprijs van €4,95 bezorgd worden, uitsluitend in de gemeente Uden.
  3. Bij de eerste bestelling wordt er een ID-check gedaan.
  4. Bij bezorging wordt de bestelling geleverd door het door de klant opgegeven adres. De klant is op de hoogte van het persoonlijk aannemen van de producten zodat er een ID-check kan worden uitgevoerd. 

  G. Betaling particuliere klant
  1. Bij Beloem betaald de particuliere klant maandelijks €19,99 incl. BTW middels automatische incasso voor het abonnement.
  2. Voor iedere wissel betaald de particuliere klant €14,99 incl. BTW per keer middels een Ideal betaling via de website van Beloem.
  3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.
  4. De prijzen die staan weergegeven op de website Beloem.nl zijn inclusief BTW.
  5. Er zijn alleen kortingscodes actief die door Beloem zelf worden verstrekt.
  6. Voor de betaling voor het activeren van het abonnement geeft de klant akkoord voor maandelijkse betaling volgens automatische incasso. Dit gebeurd volgens een SEPA-machtiging waarmee Beloem betalingen kan innen van het door de klant opgegeven rekeningnummer.
  7. Als de klant het verschuldigde bedrag niet betaald of niet door Beloem te innen is volgens automatische incasso, dan is Beloem gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn voor de klant. Beloem zal het abonnement per direct beëindigen.
  8. De betaling van het bloemstuk met een prijs van €14,99 gaat volgens de website van Beloem en een directe betaling via IDeal.

  H. Betaling zakelijke klant
  1. Bij Beloem betaald de zakelijke klant maandelijks €34,99 incl. BTW per afgenomen boeket middels automatische incasso voor een Beloem abonnement.  Deze prijs is inclusief een maandelijkse wissel die door Beloem op locatie van de zakelijke klant wordt gewisseld. 
  2. De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.
  3. De prijzen die staan weergegeven op de website Beloem.nl zijn inclusief BTW.
  4. Er zijn alleen kortingscodes actief die door Beloem zelf worden verstrekt.
  5. Voor de betaling voor het activeren van het abonnement geeft de klant akkoord voor maandelijkse betaling volgens automatische incasso. Dit gebeurd volgens een SEPA-machtiging waarmee Beloem betalingen kan innen van het door de klant opgegeven rekeningnummer.
  6. Als de klant het verschuldigde bedrag niet betaald of niet door Beloem te innen is volgens automatische incasso, dan is Beloem gerechtigd om een incassobureau in te schakelen. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn voor de klant. Beloem zal het abonnement per direct beëindigen.

  I. Gebruik van eigendommen van Beloem
  1. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met de eigendommen van Beloem. Dit wil zeggen dat de bloemen niet uit de vaas worden gehaald. De vaas schoon en heel blijft. Bij het verplaatsen van de vaas dient er opgelet te worden met vieze handen, o.a. vettigheid.
  2. Beloem blijft ten allen tijde eigenaar van de bloemen en vazen. De bloemstukken en vazen mogen niet zonder toestemming van Beloem verplaatst worden naar een andere locatie. Dit dient schriftelijk vast te worden gelegd en kan kenbaar gemaakt worden door een mail te sturen naar info@beloem.nl.
  3. De bloemen en vazen mogen niet van elkaar gescheiden worden en gebruikt worden voor andere doeleinden.
  4. Er mag geen water of andere vloeistoffen worden toegevoegd in het boeket en/of vaas. Tevens mogen de boeketten van Beloem niet gecombineerd worden met echte bloemen. De tyrap dient om de bloemen te blijven zitten.
  5. Het boeket en vaas mogen niet buiten worden gebruikt.
  6. Wanneer de eigendommen van Beloem niet in oorspronkelijke staat worden geretourneerd, wordt er een bedrag van €295,- inclusief BTW in rekening gebracht.
  7. Er wordt een aantekening gemaakt wanneer er schade of gebreken zijn. Wanneer dit vaker gebeurd zal er contact met de klant worden opgenomen om een waarschuwing te geven. Als het nogmaals gebeurd na de schriftelijke waarschuwing zal het abonnement door Beloem worden beëindigd.
  8. Bij het ophalen/bezorgen van de producten wordt er een foto gemaakt van de bloemen en de vaas om de oorspronkelijke staat van de producten vast te leggen.  

  J. Schade
  1. Als de klant bij het ontvangen van de producten schade constateert dient er direct contact te worden opgenomen met Beloem. Dit is mogelijk tot 24 uur na de levering.
  2. Wanneer er iets kapot is gegaan aan het bloemstuk of de vaas zoals een barst, niet verwijderbare vlekken, nare geurtjes, in het geheel kapot, dan zorgen wij ervoor dat je snel een nieuwe krijgt. Hiervoor betaal je het eigen risico, de hoogte van het bedrag is voor een vaas: € 150,00 en voor een bloemstuk € 145,00.  We doen dit niet om flauw te doen of aan je te verdienen, maar we moeten onszelf enigszins beschermen tegen schade. Wij zullen hierover altijd met je overleggen. Mocht dit gebeuren dan gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen door een mail te sturen naar info@beloem.nl

  K. Opzegging van het abonnement
  Een abonnement kan ten alle tijden worden opgezegd via een schriftelijke email naar info@beloem.nl. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail. Wanneer de eigendommen van Beloem geretourneerd en gecontroleerd zijn dan ontvangt de klant een bevestiging van beëindiging van het abonnement.

  L. Toepasselijk recht
  Voor de overeenkomst tussen Beloem en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

  M. Persoonsregistratie
  1. Persoonsgegevens van de klant worden opgenomen in een interne persoonsregistratie, om de algemene voorwaarden te kunnen uitvoeren en wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen.
  2. Het gaat hierbij om de gegevens die de klant invult bij het plaatsen van een bestelling.
  3. Adresgegevens kunnen worden gewijzigd in het persoonlijk account van de klant of door een mail te sturen naar info@beloem.nl
  4. Voor de juistheid van de gegevens waar Beloem gebruik van maakt voor het verstrekken van de producten is de klant verantwoordelijk

Mochten er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen via info@beloem.nl of per post: Udenseweg 2, 5405 PA Uden. We zijn telefonisch bereikbaar op 06-83370796. We hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant stemt ermee in dat steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 augustus 2021.

N

Goedkoop & Flexibel

Wisselen wanneer jij dat wilt

N

Beste kwaliteit

Zijn niet van echte bloemen te onderscheiden

N

Duurzame keuze

Geen verspilling meer van bloemen